دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید
■ فقه (۲۷)
ابواب العبادات (۹)
کتاب الصلاة (۲)
کتاب الطهارة (۲)
کتاب الصوم (۶)
کتاب الحج و العمرة (۲)

کتاب الزکاة

کتاب الخمس (۲)

کتاب الجهاد

کتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر

أبواب المعاملات (۸)

ابواب الإیقاعات

کتاب الطلاق و ما یناسبها (۱)

کتاب الإقرار

کتاب الجعالة

کتاب الأیمان و النذور

أبواب الأحکام

کتاب الصید و الذباحة (۱)
کتاب الأطعمة و الأشربة (۱)

کتاب الغصب

کتاب الشفعة

کتاب إحیاء الموات

کتاب اللقطة

کتاب الإرث

کتاب القضاء

مسائل مستحدثه (۸)
الأفعال المحرمة (۱)
فلسفه فقه (۳)
القواعد الفقهية (۲)
تاریخ فقه (۳)
فقه الأخلاق (۱)
■ علوم الحدیث (۸)

رجال شیعه

کلیات رجالی

مفردات رجالی

رجال اهل سنت

کلیات رجالی

مفردات رجالی

فهرست و کتابشناسی (۸)

کلیات فهرستی

مفردات فهرستی

حدیث (۱۳)
فقه الحدیث (۱)
دعا و زیارات (۳)
■ اصول فقه (۵)

مباحث الفاظ

اصول عملیه

برائت

تخییر

احتیاط

استصحاب

■ تاریخ (۴)
■ امور عامه (۱۰)
■ تفسیر و علوم قرآن (۲)

تفسیر

علوم قرآن

■ اخلاق (۳)

■ تراجم

تراجم شیعه

تراجم اهل سنت

■ عقاید و کلام (۶)

ملل و نحل

آیا شیخ مفید منکر خبر واحد است؟

باسمه تعالی
سلام علیکم
آیا شیخ مفید منکر خبر واحد است مانند سید مرتضی یا خبر واحد عاری از قرینه را منکر است و فرق دیدگاه ایشان با شیخ طوسی چیست

بسمه تعالی

ظاهراً شیخ مفید رحمة الله خبر واحد را با شواهد و قرائن قبول دارد بخلاف سسید مرتضی که اصلاً قبول ندارد، و راه شناخت مذهب أهل بیت علیهم السلام را تلقی به قبول طائفه می داند. شیخ طوسی هم خبر واحد را قبول دارد، ولی معیار واضح و معیّنی از کلمات ایشان استفاده نمی شود.

تاریخ: [۱۴۰۰/۱۰/۱۸]     بازدید: [1632]

ارسال سوال