دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید
■ فقه (۲۷)
ابواب العبادات (۹)
کتاب الصلاة (۲)
کتاب الطهارة (۲)
کتاب الصوم (۶)
کتاب الحج و العمرة (۲)

کتاب الزکاة

کتاب الخمس (۲)

کتاب الجهاد

کتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر

أبواب المعاملات (۸)

ابواب الإیقاعات

کتاب الطلاق و ما یناسبها (۱)

کتاب الإقرار

کتاب الجعالة

کتاب الأیمان و النذور

أبواب الأحکام

کتاب الصید و الذباحة (۱)
کتاب الأطعمة و الأشربة (۱)

کتاب الغصب

کتاب الشفعة

کتاب إحیاء الموات

کتاب اللقطة

کتاب الإرث

کتاب القضاء

مسائل مستحدثه (۸)
الأفعال المحرمة (۱)
فلسفه فقه (۳)
القواعد الفقهية (۲)
تاریخ فقه (۳)
فقه الأخلاق (۱)
■ علوم الحدیث (۸)

رجال شیعه

کلیات رجالی

مفردات رجالی

رجال اهل سنت

کلیات رجالی

مفردات رجالی

فهرست و کتابشناسی (۸)

کلیات فهرستی

مفردات فهرستی

حدیث (۱۳)
فقه الحدیث (۱)
دعا و زیارات (۳)
■ اصول فقه (۵)

مباحث الفاظ

اصول عملیه

برائت

تخییر

احتیاط

استصحاب

■ تاریخ (۴)
■ امور عامه (۱۰)
■ تفسیر و علوم قرآن (۲)

تفسیر

علوم قرآن

■ اخلاق (۳)

■ تراجم

تراجم شیعه

تراجم اهل سنت

■ عقاید و کلام (۶)

ملل و نحل

در نماز استیجاری اگر با اجیر مقدار مستحبات قید نشود ، تکلیف اجیر چیست؟

فقه » ابواب العبادات » کتاب الصلاة: در نماز استیجاری اگر با اجیر مقدار مستحبات قید نشود ، تکلیف اجیر چیست؟ آیا لازم است مستحبات معمول را به جا آورد یا خیر؟ آیا اذان و اقامه لازم است؟ ... مشاهده پاسخ

آیا میتوانیم در وقت نماز به رسانه ها اعتماد کنیم ؟

فقه: آیا میتوانیم در وقت نماز به رسانه ها اعتماد کنیم ؟ ... مشاهده پاسخ

در مورد حرمت مطلق غنا و موسیقی ،حکم زنگ موبایل و تلفن به چه صورت است؟

فقه: با توجه به نظر حضرتعالی در مورد حرمت مطلق غنا و موسیقی ، حکم موسیقی متن فیلم و سریال ها یا نواهایی که در حین فیلم های سینمای پخش میشود چیست ؟ همچنین حکم زنگ موبایل و تلفن به چه صورت است؟ ... مشاهده پاسخ

حکم شرعی ماهیانی که با چشم غیر مسلح فلس ندارند چیست؟

فقه » أبواب الأحکام » کتاب الصید و الذباحة: حکم شرعی ماهیانی که با چشم غیر مسلح فلس ندارند ولی اگر آنها را در زیر میکروسکوپ قرار دهیم فلس آن مشاهده میشود، چیست؟ ... مشاهده پاسخ

ارسال سوال