وب سایت آیت الله سید احمد مددی

آدرس پستی: ایران - قم - خیابان صفاییه - کوچه 17 - پلاک 33
وب سایت: www.madadialmusavi.com
تلفن: +98-25-37740960
ارتباط مکتوب با آیت الله سید احمد مددی
پست الکترونیک: maktab@ostadmadadi.ir

شبکه های اجتماعی

واتس آپ: +98-9191592875
مسئول کانال تلگرام: @smjmadadi
پیام کوتاه: 30004747475000

بنیاد اسلامی جهانی تبلیغ و إرشاد

آدرس پستی: ایران - قم - خیابان دورشهر - کوچه 12 - پلاک 9
وب سایت: www.altabliq.com
تلفکس: +98-25-37732253
مدیریت: سید محمد علوی
پست الکترونیکی: modir@altabliq.com

مؤسسه أعلامنا

آدرس پستی: ایران - قم - خیابان دورشهر - کوچه 12 - پلاک 9
تلفکس: +98-25-37732253
مدیریت: سید محمد علوی
پست الکترونیکی: modir@altabliq.com

وب سایت های زیر نظر بنیاد اسلامی جهانی تبلیغ و ارشاد

بنیاد تبلیغ و ارشاد: www.altabliq.com
شبکه الکاظمین: www.alkazemain.com
دار المحققین و کتابخانه امام صادق ع: www.lib.altabliq.com
وب سایت دفتر فرهنگی هنری آسمان: www.fhaseman.com

سایت های زیر نظر موسسه أعلامنا

حاج سید عادل علوی: www.alawy.net
آیت الله سید احمد مددی: www.ostadmadadi.ir
آیت الله سید محمد رضا جلالی: www.jalaali.ir
آیت الله مرحوم سید علی علوی: www.alawy.ir
آیت الله شیخ عباس کعبی: www.alkabi.ir