دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید
■ فقه (۳۳)
■ رجال و فهارس (۸)

رجال شیعه

کلیات رجالی

مفردات رجالی

رجال اهل سنت

کلیات رجالی

مفردات رجالی

فهرست و کتابشناسی (۸)

کلیات فهرستی

مفردات فهرستی

■ اصول فقه (۵)

مباحث الفاظ

اصول عملیه

برائت

تخییر

احتیاط

استصحاب

■ حدیث (۱۳)
■ تاریخ (۴)
تاریخ اسلام (۱)

تاریخ تشیع

■ امور عامه (۱۱)

حوزه علمیه

■ تفسیر و علوم قرآن (۲)

تفسیر

علوم قرآن

■ اخلاق (۳)

■ تراجم

تراجم شیعه

تراجم اهل سنت

■ عقاید و کلام (۶)

سفارت امام زمان در دوران بعد از غیبت کبری

به نام خدا
سلام علیکم
شیخ منتجب الدین رازی (د. ح 600 ق) در کتاب الفهرست خود شخصی به نام أبو الفرج المظفّر بن علی بن الحسین الحمدانی را که از علمای قرن پنجم است از سفراء إمام صاحب الزّمان علیه السلام معرّفی میکند. منتجب الدین میافزاید که او بر مفید قرائت کرده و درس شیخ طوسی و سیّد مرتضی را شرکت کرده است اگر چه چیزی بر آنها قرائت نکرده است .
همچنین کتابهایی چون الغیبه، السنّه، الزاهر فی الأخبار، امنهاج و الفرائض از تألیفات اوست. (منجب الدین، الفهرست، 101 ش 359 .) تصریح منتجب الدین به اینکه او را از سفیران امام زمان میداند چنین تداعی میکند مفهوم سفارت و نیابت امام غائب تا قرن ششم نیز بین امامیه وجود داشته است و چنین قطعیّتی درباره ی به پایان رسیدن سفارت پس از نوّاب أربعه (که معمولا واژه ی سفیر بر آنها اطلاق می شده است) وجود نداشته است. آیا برداشت بنده صحیح است؟ لطفا در این باره توضیح بفرمایید.


بسم الله الرحمن الرحیم 

ابهام یا اشکال در عبارت وارد است ، و بزرگانی هم  ـ از قبیل قاموس ومعجم  ـ بآن اعتراف کرده اند . ولی بنظر بنده چنین می رسد که مراد ایشان از سفارت در اینجا همان معنای مصطلح که بذهن خطور می کند نباشد . ممکن است مراد این باشد که بخدمت حضرت صلوات الله و سلامه علیه رسیده و از آن حضرت مطلبی را برای شخص رسانده  باشد.  مرحوم سید ابن طاووس رحمه الله در کتاب غیاث سلطان الوری نقدی کند از شخص ـ که نام و خصوصیات او را ذکر کرده ـ خدمت حضرت سلام الله علیه رسیده  وآنحضرت پیامی را  برای سید ابن طاووس توسط  او ابلاغ کرده اند. حتی مرحوم سید می فرماید: باو گفتم از کجا میدانی من مراد حضرت باشم ـ گویا حضرت بآن شخص فرموده بودند : به سیّد بگو ـ آن شخص می گوید: اینگونه به قلبم  خطور کرد که مرا از(( سید)) شما باشید . و در زمانهای معاصر هم معروف است که مرحوم شیخ محمد کوفی نامه ای را برای مرحوم جدّ بزرگوارمان حضرت آقای سید ابو الحسن اصفهانی می آورند و می گویند که از حضرت سلام الله علیه می باشد، همان عبارت معروف: اجلس فی الدهلیز وتواضع للناس (فکر می کنم ای گونه باشد) نحن ننصرک.

اینکه این سفارت چگونه بوده است ؟ چند احتمال می رود که دو احتمال اساسی تر می باشد.

 اول: آنکه حضرت رسیده، و آن حضرت را شناخته، و با توجه باین واقعیت پیام حضرت را بآل شخص رسانده باشد.

دوم: آنکه خدمت  حضرت رسیده و با آنحضرت را شناخته ، و پیام را گرفته و بعد از جدا شدن آنحضرت را شناخته باشد. گرچه عبارت فهرست اجمال دارد ولی ظاهرا احتمال اول اقرب است وعلی کل  تقدیر: اثبات این گونه  سفارت در ایام غیبت کبری خالی از اشکال نیست و الله العالم بحقایق الامور.

تاریخ: [۱۳۹۳/۷/۲۷]     بازدید: [3408]

ارسال سوال