دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید
■ فقه (۲۴)
ابواب العبادات (۹)

کتاب الصلاة

کتاب الطهارة (۲)
کتاب الصوم (۶)
کتاب الحج و العمرة (۲)

کتاب الزکاة

کتاب الخمس (۲)

کتاب الجهاد

کتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر

أبواب المعاملات (۸)
ابواب العقود (۲)
کتاب النکاح (۳)

الأبواب الإقتصادية

ابواب الإیقاعات

کتاب الطلاق و ما یناسبها (۱)

کتاب الإقرار

کتاب الجعالة

کتاب الأیمان و النذور

أبواب الأحکام

کتاب الصید و الذباحة

کتاب الأطعمة و الأشربة

کتاب الغصب

کتاب الشفعة

کتاب إحیاء الموات

کتاب اللقطة

کتاب الإرث

کتاب القضاء

مسائل مستحدثه (۷)
الأفعال المحرمة (۱)
فلسفه فقه (۲)
القواعد الفقهية (۲)
تاریخ فقه (۳)
فقه الأخلاق (۱)
■ علوم الحدیث (۸)

رجال شیعه

کلیات رجالی

مفردات رجالی

رجال اهل سنت

کلیات رجالی

مفردات رجالی

فهرست و کتابشناسی (۸)

کلیات فهرستی

مفردات فهرستی

حدیث (۱۳)
فقه الحدیث (۱)
دعا و زیارات (۳)
■ اصول فقه (۴)

مباحث الفاظ

اصول عملیه

برائت

تخییر

احتیاط

استصحاب

■ تاریخ (۴)
■ امور عامه (۱۰)
■ تفسیر و علوم قرآن (۲)

تفسیر

علوم قرآن

■ اخلاق (۳)

■ تراجم

تراجم شیعه

تراجم اهل سنت

■ عقاید و کلام (۶)

ملل و نحل

دستور کامل زیارت عاشورا

سلام علیکم
با آرزوی صحت و سلامتی برای حضرت آیت الله مددی
خواهشمندم دستور کامل زیارت عاشورا را حضرت استاد آیت الله مددی بیان بفرمایند.

بسمه تعالی شأنه

از مجموعة روایات در مجموعة مصادر می‌توان اینگونه استظهار کرد:

اولاً: زیارت ششم امیر المؤمنین علیه السلام (به حسب شمارة مفاتیح الجنان).

ثانیاً: نماز زیارت حضرت امیر المؤمنین علیه السلام.

ثالثاً: زیارت مختصر حضرت سید الشهدا علیه السلام با لعن شدید بر اعدای آن حضرت علیه السلام.

رابعاً: دو رکعت نماز زیارت حضرت علیه السلام.

خامساً: صد تکبیر بعد از نماز.

سادساً: زیارت معروف عاشورا با صد لعن و صد سلام.

سابعاً: دو رکعت نماز زیارت.

ثامناً: دعای معروف به دعای علقمه.

تاریخ: [۱۳۹۹/۷/۱۹]     بازدید: [1209]

ارسال سوال