دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید
■ فقه (۳۳)
■ رجال و فهارس (۸)

رجال شیعه

کلیات رجالی

مفردات رجالی

رجال اهل سنت

کلیات رجالی

مفردات رجالی

فهرست و کتابشناسی (۸)

کلیات فهرستی

مفردات فهرستی

■ اصول فقه (۵)

مباحث الفاظ

اصول عملیه

برائت

تخییر

احتیاط

استصحاب

■ حدیث (۱۳)
■ تاریخ (۴)
تاریخ اسلام (۱)

تاریخ تشیع

■ امور عامه (۱۱)

حوزه علمیه

■ تفسیر و علوم قرآن (۲)

تفسیر

علوم قرآن

■ اخلاق (۳)

■ تراجم

تراجم شیعه

تراجم اهل سنت

■ عقاید و کلام (۶)

معیار حلیت وحرمت تشبیب چیست؟

معیار حلیت وحرمت تشبیب چیست؟
وجه افتراق دیدگاه های مذاهب اسلامی در این مورد چیست؟

بسم الله الرحمن الرحیم

چون «تشبیب» با همین عنوان در أدلّه­ی شرعیّه وارد نشده، حکم آن را از عناوین دیگر، مانند: ایزاء مؤمن و مؤمنة، شیاع فاحشة و... گرفته­اند، لذا سبب اختلاف در حدود آن، بلکه اصل حرمت آن مطلق، شده است.

تاریخ: [۱۳۹۷/۱۰/۵]     بازدید: [1948]

ارسال سوال