دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید
■ فقه (۳۲)
■ رجال و فهارس (۸)

رجال شیعه

کلیات رجالی

مفردات رجالی

رجال اهل سنت

کلیات رجالی

مفردات رجالی

فهرست و کتابشناسی (۸)

کلیات فهرستی

مفردات فهرستی

■ اصول فقه (۵)

مباحث الفاظ

اصول عملیه

برائت

تخییر

احتیاط

استصحاب

■ حدیث (۱۲)
■ تاریخ (۴)
تاریخ اسلام (۱)

تاریخ تشیع

■ امور عامه (۱۰)

حوزه علمیه

■ تفسیر و علوم قرآن (۲)

تفسیر

علوم قرآن

■ اخلاق (۳)

■ تراجم

تراجم شیعه

تراجم اهل سنت

■ عقاید و کلام (۶)

آیا تشبیب حرام است ؟

سلام علیکم محضر مبارک مرجع عالیقدر آیه الله مددی
برخی بانوان می پرسند برای تحریک جنسی همسرم درباره زنان دیگر سخن می گویم و زنان اجنبی را برای شوهرم توصیف می کنم آیا این عمل
1_ تشبیب است ؟
2_ این عمل حرام است ؟

بسم الله الرحمن الرحیم

تشبیب بعنوان حرام نیست. نکته­ی حرمت آن درمورد سؤال وجود دارد.

تاریخ: [۱۳۹۷/۱۰/۱]     بازدید: [1395]

ارسال سوال