دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید

■ فقه

ابواب العبادات

کتاب الصلاة

کتاب الطهارة

کتاب الصوم

کتاب الحج و العمرة

کتاب الزکاة

کتاب الخمس

کتاب الجهاد

کتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر

أبواب المعاملات

ابواب العقود

کتاب النکاح

الأبواب الإقتصادية

ابواب الإیقاعات

کتاب الطلاق و ما یناسبها

کتاب الإقرار

کتاب الجعالة

کتاب الأیمان و النذور

أبواب الأحکام

کتاب الصید و الذباحة

کتاب الأطعمة و الأشربة

کتاب الغصب

کتاب الشفعة

کتاب إحیاء الموات

کتاب اللقطة

کتاب الإرث

کتاب القضاء

مسائل مستحدثه

الأفعال المحرمة

فلسفه فقه

القواعد الفقهية

تاریخ فقه

فقه الأخلاق

■ علوم الحدیث

رجال شیعه

کلیات رجالی

مفردات رجالی

رجال اهل سنت

کلیات رجالی

مفردات رجالی

فهرست و کتابشناسی

کلیات فهرستی

مفردات فهرستی

حدیث

فقه الحدیث

دعا و زیارات

■ اصول فقه

مباحث الفاظ

اصول عملیه

برائت

تخییر

احتیاط

استصحاب

■ تاریخ

تاریخ اسلام

تاریخ تشیع

■ امور عامه

حوزه علمیه

■ تفسیر و علوم قرآن

تفسیر

علوم قرآن

■ اخلاق

■ تراجم

تراجم شیعه

تراجم اهل سنت

■ عقاید و کلام

ملل و نحل

دلیل استحباب ورزش

سلام علیکم
در مورد ورزش غیر از روایاتی که در مورد شنا واسب سواری وتیر اندازی وتقویت قدرت جهت آمادگی در جهاد آیا دلیلی مقبول از نظر شما هست که به استناد آن ورزش به صورت مطلق مستحب شمرده شود؟

بسمه تعالی

ورزش (در عربی : الریاضة) در اصطلاح جزء(حفظ الصحة) یا بهداشت ،می باشد. لذا از اطلاقاتی که بر این امر تأکید دارند می توان استحباب آن را اثبات نمود. بله دلیل خاص به این عنوان فعلاً در ذهنم نیست.

تاریخ: [۱۳۹۵/۱۰/۲۹]     بازدید: [4911]

ارسال سوال