دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید
■ فقه (۳۱)
■ رجال و فهارس (۸)

رجال شیعه

کلیات رجالی

مفردات رجالی

رجال اهل سنت

کلیات رجالی

مفردات رجالی

فهرست و کتابشناسی (۸)

کلیات فهرستی

مفردات فهرستی

■ اصول فقه (۵)

مباحث الفاظ

اصول عملیه

برائت

تخییر

احتیاط

استصحاب

■ حدیث (۱۲)
■ تاریخ (۴)
تاریخ اسلام (۱)

تاریخ تشیع

■ امور عامه (۱۰)

حوزه علمیه

■ تفسیر و علوم قرآن (۲)

تفسیر

علوم قرآن

■ اخلاق (۳)

■ تراجم

تراجم شیعه

تراجم اهل سنت

■ عقاید و کلام (۶)

توقیع مبارک و توبه جعفر

با عرض سلام وادب
در توقیع مبارک واما الحوادث الواقعة عبارتی است که أما سبیل عمي جعفر وولده فسبیل إخوة یوسف
آیا این تعبیر به معنای توبه ی جعفر است؟
اگر توبه کرده آیا گفتن جعفر کذاب، اشکالی ندارد؟
آیا شواهد تاریخی بر توبه جعفر وجود دارد؟
مراد از فرزندان جعفر چه کسانی اند؟
با تشکر فراوان

بسمه تعالی

شاید معروف توبه جعفر بن علی باشد، اگر چه شواهد کاملاً واضحی ندیده ام، و به ایشان حدود 120 فرزند نسبت داده اند.

 

تاریخ: [۱۳۹۴/۱۲/۱۲]     بازدید: [3207]

ارسال سوال