دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید

■ فقه

ابواب العبادات

کتاب الصلاة

کتاب الطهارة

کتاب الصوم

کتاب الحج و العمرة

کتاب الزکاة

کتاب الخمس

کتاب الجهاد

کتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر

أبواب المعاملات

ابواب العقود

کتاب النکاح

الأبواب الإقتصادية

ابواب الإیقاعات

کتاب الطلاق و ما یناسبها

کتاب الإقرار

کتاب الجعالة

کتاب الأیمان و النذور

أبواب الأحکام

کتاب الصید و الذباحة

کتاب الأطعمة و الأشربة

کتاب الغصب

کتاب الشفعة

کتاب إحیاء الموات

کتاب اللقطة

کتاب الإرث

کتاب القضاء

مسائل مستحدثه

الأفعال المحرمة

فلسفه فقه

القواعد الفقهية

تاریخ فقه

فقه الأخلاق

■ علوم الحدیث

رجال شیعه

کلیات رجالی

مفردات رجالی

رجال اهل سنت

کلیات رجالی

مفردات رجالی

فهرست و کتابشناسی

کلیات فهرستی

مفردات فهرستی

حدیث

فقه الحدیث

دعا و زیارات

■ اصول فقه

مباحث الفاظ

اصول عملیه

برائت

تخییر

احتیاط

استصحاب

■ تاریخ

تاریخ اسلام

تاریخ تشیع

■ امور عامه

حوزه علمیه

■ تفسیر و علوم قرآن

تفسیر

علوم قرآن

■ اخلاق

■ تراجم

تراجم شیعه

تراجم اهل سنت

■ عقاید و کلام

ملل و نحل

بازکردن حنک عمامه

سلام، نظر حضرت استاد دام عزّه درباره باز کردن حنک عمامه در نماز و غیر نماز چیست؟ لطفاً توضیحی پیرامون ذکر شده اند، بیان کنید. آیا بنابر استحباب باز کردن حنک، باز نکردن آن مکروه است؟ (با توجه به این که سوال کنندگان جمعی از روحانیان هستند، لطفاة توضیح مستوفی بیان بفرمایید)

بسمه تعالی

توضیح مستوفی در این مختصر بسیار مشکل است. از مجموعه روایات ـ با قطع نظر از سند و مصدر ـ بلکه شواهد تاریخی، می توان رجحان «تحت الحنک» یعني طرف عمامه را زیر «حنک» قرار دهد، استفاده کرد.

تاریخ: [۱۳۹۴/۱۲/۱۲]     بازدید: [5779]

ارسال سوال