دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید
■ فقه (۳۳)
■ رجال و فهارس (۸)

رجال شیعه

کلیات رجالی

مفردات رجالی

رجال اهل سنت

کلیات رجالی

مفردات رجالی

فهرست و کتابشناسی (۸)

کلیات فهرستی

مفردات فهرستی

■ اصول فقه (۵)

مباحث الفاظ

اصول عملیه

برائت

تخییر

احتیاط

استصحاب

■ حدیث (۱۳)
■ تاریخ (۴)
تاریخ اسلام (۱)

تاریخ تشیع

■ امور عامه (۱۱)

حوزه علمیه

■ تفسیر و علوم قرآن (۲)

تفسیر

علوم قرآن

■ اخلاق (۳)

■ تراجم

تراجم شیعه

تراجم اهل سنت

■ عقاید و کلام (۶)

علت اختلاف فاحش در تاریخ موالید و وفیات ائمّه علیهم السلام چیست؟

علت اختلاف فاحش در تاریخ موالید و وفیات ائمّه علیهم السلام چیست؟

بسم الله الرحمن الرحیم

در مورد ائمّه متأخر سلام الله علیهم اجمعین نسبتاَ کم است.

در مورد سائر ائمّه علیهم السلام و همچنین تا صدر اسلام بخاطر کمبود ثبت وضبط دقیق حوادث ، اختلاف بیشتر است.

تاریخ: [۱۳۹۴/۲/۹]     بازدید: [3285]

ارسال سوال