دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید
■ فقه (۳۲)
■ رجال و فهارس (۸)

رجال شیعه

کلیات رجالی

مفردات رجالی

رجال اهل سنت

کلیات رجالی

مفردات رجالی

فهرست و کتابشناسی (۸)

کلیات فهرستی

مفردات فهرستی

■ اصول فقه (۵)

مباحث الفاظ

اصول عملیه

برائت

تخییر

احتیاط

استصحاب

■ حدیث (۱۲)
■ تاریخ (۴)
تاریخ اسلام (۱)

تاریخ تشیع

■ امور عامه (۱۰)

حوزه علمیه

■ تفسیر و علوم قرآن (۲)

تفسیر

علوم قرآن

■ اخلاق (۳)

■ تراجم

تراجم شیعه

تراجم اهل سنت

■ عقاید و کلام (۶)

حکم قمه زنی

محضر مبارک فقیه عالیقدر حضرت آیت الله سید احمد مددی سلام علیکم
آیا قمه زنی جایز است؟

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر مضر نباشد ، فی نفسه جائز است، البته ملاحظه ی جهات دیگر بشود.


تاریخ: [۱۳۹۴/۱/۲۵]     بازدید: [4870]

ارسال سوال