دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید

■ فقه

ابواب العبادات

کتاب الصلاة

کتاب الطهارة

کتاب الصوم

کتاب الحج و العمرة

کتاب الزکاة

کتاب الخمس

کتاب الجهاد

کتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر

أبواب المعاملات

ابواب العقود

کتاب النکاح

الأبواب الإقتصادية

ابواب الإیقاعات

کتاب الطلاق و ما یناسبها

کتاب الإقرار

کتاب الجعالة

کتاب الأیمان و النذور

أبواب الأحکام

کتاب الصید و الذباحة

کتاب الأطعمة و الأشربة

کتاب الغصب

کتاب الشفعة

کتاب إحیاء الموات

کتاب اللقطة

کتاب الإرث

کتاب القضاء

مسائل مستحدثه

الأفعال المحرمة

فلسفه فقه

القواعد الفقهية

تاریخ فقه

فقه الأخلاق

■ علوم الحدیث

رجال شیعه

کلیات رجالی

مفردات رجالی

رجال اهل سنت

کلیات رجالی

مفردات رجالی

فهرست و کتابشناسی

کلیات فهرستی

مفردات فهرستی

حدیث

فقه الحدیث

دعا و زیارات

■ اصول فقه

مباحث الفاظ

اصول عملیه

برائت

تخییر

احتیاط

استصحاب

■ تاریخ

تاریخ اسلام

تاریخ تشیع

■ امور عامه

حوزه علمیه

■ تفسیر و علوم قرآن

تفسیر

علوم قرآن

■ اخلاق

■ تراجم

تراجم شیعه

تراجم اهل سنت

■ عقاید و کلام

ملل و نحل

ارزش کتاب جواهر

با عرض سلام
پيشنهاد حضرتعالي براي كسي كه تنها فرصت مراجعه به يك كتاب فقهي را دارد، از جهات مختلف، مراجعه به كدام يك از موسوعات فقهي است؟
... مشاهده پاسخ

نقد کلام ابن تیمیه در روش سجود شیعه

سلام علیکم
ابن تیمیه در منهاج در مقام توهین به شیعه و مقایسه ی آنها با یهود عباراتی را در مورد روش سجده ی شیعیان از شعبی نقل می کند: اليهود تسجد على قرونها في الصلاة وكذلك الرافضة واليهود لا تسجد حتى تخفق برؤوسها مرارا شبه الركوع وكذلك الرافضة.
آیا در قرون اولیه، شیعه روش خاصی در سجده داشته؟ و اصولا این عبارات به چه روشی توسط شیعه اشاره می کند؟

با تشکر
... مشاهده پاسخ

مبدأ تفکیک احکام به صورت احکام خمسه

سلام علیکم
از چه زمانی احکام تکلیفیه به صورت احکام خمسه جدا سازی شدند ومبدأ این جدا سازی کدام یک از فقهاء بودند؟ زیرا آنچه از ظاهر کتاب وسنت به دست می آید تصریحی در این پنج قسمت نیست ... مشاهده پاسخ

ارسال سوال