ارسال سوال سریع
بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ زندگینامه کتب مقالات تصاویر سخنرانی دروس پرسش‌ها اخبار ارتباط با ما
دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید
■ فقه (۳۳)
■ رجال و فهارس (۸)

رجال شیعه

کلیات رجالی

مفردات رجالی

رجال اهل سنت

کلیات رجالی

مفردات رجالی

فهرست و کتابشناسی (۸)

کلیات فهرستی

مفردات فهرستی

■ اصول فقه (۵)

مباحث الفاظ

اصول عملیه

برائت

تخییر

احتیاط

استصحاب

■ حدیث (۱۳)
■ تاریخ (۴)
تاریخ اسلام (۱)

تاریخ تشیع

■ امور عامه (۱۱)

حوزه علمیه

■ تفسیر و علوم قرآن (۲)

تفسیر

علوم قرآن

■ اخلاق (۳)

■ تراجم

تراجم شیعه

تراجم اهل سنت

■ عقاید و کلام (۶)

نقد کلام ابن تیمیه در روش سجود شیعه

سلام علیکم
ابن تیمیه در منهاج در مقام توهین به شیعه و مقایسه ی آنها با یهود عباراتی را در مورد روش سجده ی شیعیان از شعبی نقل می کند: اليهود تسجد على قرونها في الصلاة وكذلك الرافضة واليهود لا تسجد حتى تخفق برؤوسها مرارا شبه الركوع وكذلك الرافضة.
آیا در قرون اولیه، شیعه روش خاصی در سجده داشته؟ و اصولا این عبارات به چه روشی توسط شیعه اشاره می کند؟

با تشکر
... مشاهده پاسخ

مبدأ تفکیک احکام به صورت احکام خمسه

سلام علیکم
از چه زمانی احکام تکلیفیه به صورت احکام خمسه جدا سازی شدند ومبدأ این جدا سازی کدام یک از فقهاء بودند؟ زیرا آنچه از ظاهر کتاب وسنت به دست می آید تصریحی در این پنج قسمت نیست ... مشاهده پاسخ

ارسال سوال