دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید

■ فقه

ابواب العبادات

کتاب الصلاة

کتاب الطهارة

کتاب الصوم

کتاب الحج و العمرة

کتاب الزکاة

کتاب الخمس

کتاب الجهاد

کتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر

أبواب المعاملات

ابواب العقود

کتاب النکاح

الأبواب الإقتصادية

ابواب الإیقاعات

کتاب الطلاق و ما یناسبها

کتاب الإقرار

کتاب الجعالة

کتاب الأیمان و النذور

أبواب الأحکام

کتاب الصید و الذباحة

کتاب الأطعمة و الأشربة

کتاب الغصب

کتاب الشفعة

کتاب إحیاء الموات

کتاب اللقطة

کتاب الإرث

کتاب القضاء

مسائل مستحدثه

الأفعال المحرمة

فلسفه فقه

القواعد الفقهية

تاریخ فقه

فقه الأخلاق

■ علوم الحدیث

رجال شیعه

کلیات رجالی

مفردات رجالی

رجال اهل سنت

کلیات رجالی

مفردات رجالی

فهرست و کتابشناسی

کلیات فهرستی

مفردات فهرستی

حدیث

فقه الحدیث

دعا و زیارات

■ اصول فقه

مباحث الفاظ

اصول عملیه

برائت

تخییر

احتیاط

استصحاب

■ تاریخ

تاریخ اسلام

تاریخ تشیع

■ امور عامه

حوزه علمیه

■ تفسیر و علوم قرآن

تفسیر

علوم قرآن

■ اخلاق

■ تراجم

تراجم شیعه

تراجم اهل سنت

■ عقاید و کلام

ملل و نحل

حکم خرید و فروش و معاملات ارز دیجیتال

سلام علیکم
- آیا خرید و فروش و معاملات ارز دیجیتال (مثل بیتکوین و...) جایز است؟
- اگر جایز نیست حرمتشان به نحو تکلیفی است یا وضعی؟ ... مشاهده پاسخ

حكم صيد الخنزير و اعطائه للغير

حكم صيد الخنزير و اعطائه للغير ... مشاهده پاسخ

تفاوت بخس و تطفیف

تفاوت بخس و تطفیف چیست؟ ... مشاهده پاسخ

به کار گیری قاعده نفی عسر وحرج در سقط جنین

دختری باردار شده (از حلال یا حرام) اما به علت مشکلات اجتماعی/اقتصادی و یا تبعات حیثیتی که این بارداری برای او در جامعه خواهد داشت دچار عسر و حرج شدید شده تاحدی که به فکر فرار از خانه و یا خودکشی و مانند آن افتاده. آیا میتوان قاعده نفی حرج را بر این مورد تطبیق داد که گفته شود سقط جنین در این فرض مجاز است؟ ... مشاهده پاسخ

حکم ازدواج مرد مسلمان با زنان اهل کتاب

سلام علیکم
سوالی فقهی از محضرتان داشتم:
آیا کسی که همسر مسلمان دائمی دارد ولی اکنون در کشوری خارجی است و در کنار همسرش نیست، می تواند بدون اطلاع همسرش با زنی از اهل کتاب ازدواج موقت کند؟
وفقکم الله ... مشاهده پاسخ

ارسال سوال