ارسال سوال سریع
بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ زندگینامه کتب مقالات تصاویر سخنرانی دروس پرسش‌ها اخبار ارتباط با ما
دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید
■ فقه (۳۳)
■ رجال و فهارس (۸)

رجال شیعه

کلیات رجالی

مفردات رجالی

رجال اهل سنت

کلیات رجالی

مفردات رجالی

فهرست و کتابشناسی (۸)

کلیات فهرستی

مفردات فهرستی

■ اصول فقه (۵)

مباحث الفاظ

اصول عملیه

برائت

تخییر

احتیاط

استصحاب

■ حدیث (۱۳)
■ تاریخ (۴)
تاریخ اسلام (۱)

تاریخ تشیع

■ امور عامه (۱۱)

حوزه علمیه

■ تفسیر و علوم قرآن (۲)

تفسیر

علوم قرآن

■ اخلاق (۳)

■ تراجم

تراجم شیعه

تراجم اهل سنت

■ عقاید و کلام (۶)

تبیین عقلی ـ قانونی بیانات حقوقی یا نیمه حقوقی در قرآن

سلام استاد عزیز به نظر شما این مطلب درست هست که: هر بیان حقوقی یا نیمه حقوقی در قرآن، تبیینی عقلی ـ قانونی دارد. برای فهم دقیق این تبیین باید زمینه اجتماعی ـ تاریخی سخن را دریافت... فقهاط سنتی گر چه در پی شناخت تبیین عقلانی از موضوعات بوده اند اما جمود فقهی شان باعث می شود تا تصور کنند که حتی اگر حکمی برای موقعیتی خالص صادر شده باشد، باید اعتباری جهانی داشته باشد. لطفا جواب دهید ممنون. ... مشاهده پاسخ

هدف از تشریع دیه

هدف از تشریع دیه در اسلام چه بوده است؟ ... مشاهده پاسخ

ارسال سوال