دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

تصحیح قیاسی روش شیخ در نقل

#تصحیح_قیاسی

#روش_شیخ_در_نقل

یکی از اشکالاتی که به شیخ مطرح است این است که ایشان تصحیح قیاسی نکرده اند 
مثلا روایت واحدی را هم مرحوم کلینی و هم مرحوم شیخ از کتاب حسین بن سعید نقل کرده اند ولی عبارات شیخ زیاده و نقصان هایی دارد و مشخص است نسخه ای که در دست ایشان بوده، دارای اشکال بوده است 
و ایشان نسخه و روایت را با دیگر نسخه ها و روایات از جهت متن و سند مقابله نکرده اند که این زیاده و نقصان ها برطرف شود

از جمله کسانی که این اشکال را زیاد متذکر شده اند شهید ثانی و مرحوم صاحب حدایق است که عبارات بسیار تندی در این جهت دارد، مثلا این عبارت که
قَلَّ ما توجد روایةٌ عند الشیخ سَلُمَت من الزیاده او النقیصه او التحریف او التصحیف سندا او متنا

ارسال سوال