دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

معنای واژه اصل

معنای واژه_اصل

در ترجمه ی احمد بن هلال العَبَرتائی ،حمید بن زیاد ، عباراتی آمده است که مربوط به موضوع ماست

مثلا :روی اصول اصحابنا
روی الاصول اکثرها و ...

اصل اگر به معنای روایاتی باشد که مستقیما از امام علیه السلام گرفته شده است ،با ترجمه ی احمد بن هلال و حمید بن زیاد نمی سازد، چون شأن اینها راوی بودن از روایات اصحاب است نه اینکه مستقیما از امام علیه السلام نقل کنند مثل فضل بن شاذان که شأنش روایت از اصحاب است نه از خود امام 
ولی اگر اصل را در اینجا به معنای صحاح بگیریم این مشکل پیش نمی آید

پس یکی از قرائنی که دلالت بر این میکند که معنای اصل ،صحیح است نه روایت مستقیم از امام علیه السلام ترجمه ی این دو است

جلسه پنجم   ۸۵/۳/۱۷

ارسال سوال